Τάκης Μπουγάς

Takhs Mpougas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Гарем в хаммаме
The harem at the hamam

Μουσική
Я не слушаю никого
I don't listen to anyone
Здесь
Here
Единое
The one
Я готовлю путешествие
I make a trip
Ревную
I'm jealous
Моя философия
My philosophy
Я хочу вернуться
I want to go back
Я люблю тебя
I love you
Поделиться: