Τάκης Μπουγάς

Takis Bougas

list of songs with translations, biography, discography


Songs
Гарем в хаммаме
The harem at the hamam

Music for the songs
Я не слушаю никого
I don't listen to anyone
Здесь
Here
Единое
The one
Я готовлю путешествие
I make a trip
Ревную
I'm jealous
Моя философия
My philosophy
Я хочу вернуться
I want to go back
Я люблю тебя
I love you
Поделиться: