Το χαρέμι στο χαμάμ

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Το χαρέμι στο χαμάμ

Μες στης πόλης το χαμάμ
ένα χαρέμι κολυμπά
Αραπάδες το φυλάνε
στον Aλή Πασά το πάνε


Διατάζει τη φρουρά του
να τις φέρουνε μπροστά του
Να τις βάλει να χορέψουν
και μπουζούκι να του παίξουν


Αργιλέδες να φουμάρει
με χασίσι τούρκικο
Και χανούμια να χορεύουν
τσιφτετέλι γύφτικο


Έτσι την περνάνε όλοι
οι πασάδες του ντουνιά
Μ' άργιλέδες, με τσιμπούκια
μ' αγκαλιές και με φιλιά
The harem at the hamam

At the city harem
Hare is swimming
Blackamoors guard it
Lead it to Ali Pasha


He commands to his guard
To bring them (the girls from harem) in front of him
To order them to dance
And to play him bouzouki


To smoke nargiles
With turkish hashish
And the ladies to dance
Gypsy tsiftetelli


So they pass away the time
All the pashas of the world
With nargiles, with chibouks
With embraces and with kissesTranslated by Marina Boronina
Гарем в хаммаме

В городском хаммаме
Гарем купается
Арапы его (гарем) охраняют,
К Али-Паше его ведут.


Он приказывает своей страже,
Чтобы их (девушек из гарема) привели к нему,
Чтобы он поручил им станцевать
И на бузуки ему сыграть.


Наргиле чтобы он курил
С гашишем турецким,
И госпожи чтобы танцевали
Чифтетели цыганский.


Так проводят время все
Паши мира
С наргиле, с курительными трубками,
С объятьями и с поцелуями.Translated by Mariana Babayan
Notes
Rebetiko song, recorded in 1936, and the Turkish influence is very obvious.

Hamam is turkish bath.

(1744-1822) is an Ottoman Albanian ruler in Greece.

Nargile is hookah.

Χανούμ (khanym) means Lady, beautiful Lady, a polite form of address for women in the Central Asia.

Tsiftetelli is a rthythm and a dance, bellydance.

Chibouks is a long-stemmed Turkish tobacco pipe with a clay bowl.
Look video, clip and/or listen to audio
Ανέστης Δελιάς
Анестис Делиас
Anesths Delias

Look video, clip and/or listen to audio
Τάκης Μπουγάς
Такис Бугас
Takhs Mpougas

Look video, clip and/or listen to audio
Βασίλης Τσιτσάνης
Василис Цицанис
Basilhs Tsitsanhs

Look video, clip and/or listen to audio
Απόστολος Νικολαΐδης
Апостолос Николаидис
Apostolos Nikolaidhs

Поделиться: