Μπέσσυ Αργυράκη

Mpessy Argyrakh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Афины моя мать
Athens my mother
Я заберу тебя, чтобы мы ушли
I will take you for we to leave
Урок сольфеджио
Solfeggio lesson
Говори со мной
Speak with me
Морские твои бусины
Your aquamarine beads
Прошедшие мои любови
My passed loves
Я люблю тебя (как смех мая)
I love you (like the laughter of May)
Тысячи "если"
Thousands of "if"
Поделиться: