Γιάννης Λογοθέτης

Yannhs Logotheths

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Στίχοι
Белые, красные, желтые, синие
White, red, yellow, blue
Я очень красив
I'm very beautiful
Такова жизнь
Life is like this
И всего доброго
And good luck
Садись на метро
Take the metro
Поделиться: