Θάνος Παπανικολάου

Thanos Papanikolaoy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Μουσική
Посмотри на меня
Look at me
Я приду, чтобы увидеть тебя
I will come to see you
Я остановился на тебе
I have stopped on you

Στίχοι
Люди
People
Кулак против ножа
Fist against the knife
Мне ты не расскажешь
You will not tell me
Ты не представляешь
You don't imagine
Посмотри на меня
Look at me
Первое воскресенье
The first Sunday
Твоя очередь
Your turn
Я уступлю
I will step back
Я хорошо помню
I remember well
Сядь и посчитай
Sit and count
Вместе
Together
Внутри тебя я нахожусь
I'm inside you
Еще одно погружение
One more dive
Одна жизнь для себя
One life for me
Кто я такой
Who am I
Первого числа месяца
On the first of the month
Поделиться: