Φίλιππος Γράψας

Filippos Grapsas

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Στίχοι
Ты утомилась рано
You got bored early
Жизнь
The life
Остановка здесь
A stop here
Я ищу тебя в Салониках
I search for you in Saloniki
Лададика
Ladadika
Путешествия
Voyages
Поделиться: