Σώτια Τσώτου

Swtia Tswtoy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Στίχοι
Мы любили друг друга
We loved each other
Вечереет
Night is falling
Это не я
It is not me
Но бывают какие-то закаты
There are some sunsets
Был бы 21 год
If it were 21
Я отреклась от тебя трижды
I have repudiated you thrice
Поделиться: