Καλλιόπη Βέττα

Kallioph Betta

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Открой, открой, потому что я не могу
Open, open, because I can't stand
Беседа с цветком
Talk with a flower
Египтянка
Egyptian girl
Ночь в глазах твоих
Night in your eyes
До рассвета
Before the dawn
Я следую за тобой
I follow you
Сокровище
Treasure
Луна прогуливается
The moon is walking
Поделиться: