Νίκη Παπαθεοχάρη

Nikh Papatheoxarh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Στίχοι
Если бы ты был любовью
If you were love
Здесь и сейчас
Here and now
Приходи посмотреть
Come to see
Добро пожаловать
Nice to meet you
Снова бога нет
There is no God again
Одиночество мое, скажи-ка
My loneliness, tell me
Преступаешь границы
You tread the limits
Моменты, когда тебя у меня нет
Moments, when I don't have you
Поделиться: