Χριστόδουλος Σιγανός

Xristodoylos Siganos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Μουσική
Язык общения
Language of communication
Твой навсегда
Yours forever
Годовщина расставания
Anniversary of parting
Влюбленный
In love
Я умерла для тебя
I have died for you
Баловать
Opa opa
Верх вниз
Up down
Το χαστούκι της αγάπης
The slap of the love
Гадалка
A Foreteller

Στίχοι
Язык общения
Language of communication
Твой навсегда
Yours forever
Годовщина расставания
Anniversary of parting
Влюбленный
In love
Я умерла для тебя
I have died for you
Баловать
Opa opa
Верх вниз
Up down
Гадалка
A Foreteller
Поделиться: