Σοφία Βόσσου

Sofia Bossoy

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Δίσκοι

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Я не раскаиваюсь
I don't repent
Страсть моя неповторимая
My inimitable love
Я готовлю путешествие
I make a trip
И я боюсь
And I'm afraid
Розовые очки
Rosecoloured glasses
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon
Кто сравнится с тобой
Who can be compared with you
Я вижу тебя в своем бокале
I see you in my glass
Изумруды и рубины
Emeralds and rubies
Зачем тебе деньги
What do you need money for
Дружочек
Friend
Бумажная маленькая луна
Paper moon

Μουσική
И я боюсь
And I'm afraid
Дружочек
Friend

Στίχοι
И я боюсь
And I'm afraid
Дружочек
Friend
Поделиться: