Αμαρυλλίς

Amaryllis

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Белокожий (Цыганская песня)
White-skinned (Gypsies song)
Сегодня я плакала много
Today I cried much
Я ухожу ради себя
I go away for myself
Поделиться: