Χρήστος Δάντης

Xrhstos Danths

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Τραγούδια
Для моего блага
For my own good
Мое право
My right
Еще одну песню
One more song
Любовь моя неизлечимая
My incurable love
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Подними шум
Make clamour
Под рубашкой моей
Under my shirt
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Одиночество мое, скажи-ка
My loneliness, tell me
Ангел мой, дьявол мой
My angel, my devil
Возьми мой след
Come upon my tracks
Как корабли
Like ships
Ты забрала все и ушла
You have taken everything and have gone
Старое мое пальто
My old coat

Μουσική
Мое право
My right
Луна сегодня вечером
There is a moon tonight
Подними шум
Make clamour
Страдаю
I bleed
Одиночество мое, скажи-ка
My loneliness, tell me
Ангел мой, дьявол мой
My angel, my devil
Касабланка
Casablanca
Беги
Run
Поделиться: