Καίτη Χωματά

Kaith Xwmata

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Белые корабли
White ships
Прилетел северный ветер, прилетел южный ветер
Northern wind came, southern wind came
Любовь на лето
A love for the summer
Маленькое путешествие по побережью
Little voyage on the shore
Расставание
Separation
Поделиться: