Μαρία Δημητριάδη

Maria Dhmhtriadh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Герои
Heroes
Море широкое
Wide sea
Черные вороны
Black crows
За морем
Beyond the sea
Полярная звезда
North Star
Поезд уходит в восемь
The train leaves at eight
Бумажная маленькая луна
Paper moon
Поделиться: