Μαύρα κοράκια

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Μαύρα κοράκια
Στίχοι:
Μουσική:
Εκτελεστής:
Μαρία Δημητριάδη

Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά
πέσανε πάνω στην εργατιά.
Άγρια κράζουν για αίμα διψούν,
τον Δημητρόφ στην κρεμάλα να δουν.

Τον Ντανεφ και Ποπόφ, τον Τέλμαν κι άλλους
αντιφασίστες αρχηγούς,
και στην Καντόνα χιλιάδες βάζουν
προλεταρίους ηρωικούς


Γίγας στους γίγαντες ο Δημητρόφ.
Βράχος γρανίτης στέκει ορθός.
Τους δικαστές του χτυπάει σκληρά.
Τους ξεσκεπάζει τους ποδοπατά.

Και μπρος στο θάνατο και στην κρεμάλα
έδειξες σ’ όλους Δημητρόφ
τους προλετάριους της οικουμένης,
τον δρόμο για τον λυτρωμό.


Ήρωες τέτοιοι μπορούν μοναχά
να βγούνε μέσα απ’ την εργατιά.
Δοκιμασμένος στην μάχη σκληρά,
κρατάς εσύ την σημαία ψηλά.

Της 3ης Διεθνούς του Λένιν Στάλιν
κι έδειξες σ’ όλους τους λαούς
πως να παλεύουν, πως να νικάνε
τους ταξικούς τους τους εχθρούς.
Черные вороны
Слова:
Музыка:
Исполнитель:
Мария Димитриади

Черные вороны с когтями крючковатыми
Упали на рабочий люд
Дико каркают, крови жаждут
Димитрова на виселице увидеть,

Танева и Попова, Тельмана и других
Антифашистских вождей
И в Кантон тысячи отправляют
Пролетариев героических


Гигант гигантов Димитров
Гора гранитная стоит прямо
Судей своих бьет сурово
Их разоблачает, их топчет

И перед смертью и на виселице
Ты показал всем, Димитров,
Пролетариям света
Дорогу для спасения


Герои такие могут лишь
Выйти из рабочего класса
Проверенный в битве суровой
Ты держишь знамя высоко

На III Интернационале Ленина-Сталина
Ты показал всем народам
Как сражаются, как побеждают
Классовых их враговΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Black crows
Lyrics:
Music:
Performer:
Maria Dimitriadi

Black crows with hooked nails
Fell on working men
Wildly are crawling, are thirsty for blood
To see Dimitrov on the gallows

Tanev and Popov, Telman and other
Anti-fascist leaders
And in Canton they send thousands
Of heroic proletarians


The giant of giants Dimitrov
The granite rock is standing straight
Hits his judges heavily
Exposes them, tramples them

And in front of the death and on the gallows
You showed everybody, Dimitrov,
To the proletarians of the world
The road to salvation


Such heroes can only
Come from the working class
Proved in the battle tightly
You hold high the banner

At III International of Lenin-Stalin
You showed to all the people
How they fight, how they defeat
Their class enemiesΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Μαρία Δημητριάδη
Мария Димитриади
Maria Dhmhtriadh

Поделиться: