Κατερίνα Κούκα

katerina Kouka

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Не существуют ангелы
There are no angels
Моряк (Один корабль из Пирея)
Sailor (A ship from Pireas)
Я собрал вещи
I have gathered the belongings
Что я сделала для выгоды своей?
What did I do for myself?
Зачем тебе деньги
What do you need money for
Письмо
The letter
Поделиться: