Γιάννης Μαρκόπουλος

Giannhs Markopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Μουσική
Если бы были звезды поцелуями твоими
If the stars were your kisses
Фабрика
Factory
Я говорю о детях своих
I speak about my children
Жалобные слова
Grievance words
За морем
Beyond the sea
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
A thousand myriad waves
Поделиться: