Ευρυδίκη

Eurudikh

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Кого-то другого
Somebody else
Ошибочные люди
Wrong people
Одна жизнь для себя
One life for me
В экспрессе
In an express
Ты нужен мне здесь
I need you here
Тысячи безмолвий
Thousands of silences
Поделиться: