Λοκομόντο

Locomondo

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
В Греции не холодно
It's not cold in Greece
Дорога сердца
The road of the heart
Словно обездоленный я брожу
Like a destitute I wander
Песню я не забываю
I don't forget the song
Франгосирияни
Franko-syrian girl
Поделиться: