Ηρώ Σαΐα

Hrw Saia

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Немного крошек любви
Few crumbs of love
Далеко от меня уйди
Go far away from me
Все ребеты мира
All the rebets of the world
Жалобные слова
Grievance words
Я люблю тебя
I love you
В бузукья ангелов
In bouzoukia of angels
Что я тебе сделала, что ты пьешь
What have I done to you and you drink
Поделиться: