Ρένα Ντάλλια

Rena Ntallia

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Не говори мне, потому что я забываю (Ты не нужна мне больше)
Do not tell me, because I forget (I do not want you anymore)
Поделиться: