Ρένα Ντάλλια

Rena Dallia

list of songs with translations, biography, discography

Songs
Не говори мне, потому что я забываю (Ты не нужна мне больше)
Do not tell me, because I forget (I do not want you anymore)
Поделиться: