Τρίφωνο

Trifwno

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Τραγούδια
Я собираюсь достать небо
I am going to grasp the sky
Песня чужбины (Луна, чары на меня наложила ты)
Song of foreign land (Moon, you put spell on me)
Поделиться: