Στην Καλαμπάκα μια βραδιά

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Στην Καλαμπάκα μια βραδιά

Στην Καλαμπάκα μια βραδιά
θα πάω να μεθύσω
γιατί με κάποια τρελή ξανθιά έχω σεβντά
θέλω να της μιλήσω


Στους βράχους τα Μετέωρα
τα δροσερά βραδάκια
το ραντεβού θα δίνουμε, τρελή ξανθιά,
θ’ αλλάζουμε φιλάκια


Πολλά τραγούδια θα σου πω
γιατί πολύ μ’ αρέσεις
Καλαμπακιώτισσα μικρή, τρελή ξανθιά
θέλω να με προσέξεις
В Калабаку одним вечером

В Калабаку одним вчером
Я поеду, чтобы опьянеть
Потому что к одной сумасшедшей блондинке у меня страсть
Я хочу с ней поговорить


На скалах Метеоры
Свежими вечерами
Встречу назначим, сумасшедшая блондинка
Обменяемся поцелуйчиками


Много песен я тебе спою
Потому что очень ты мне нравишься
Калабачанка маленькая, сумасшедшая блондинка
Хочу, чтобы ты обратила на меня вниманиеΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
To Kalabaka one night

To Kalabaka one night
I will go to get drunk
Because with some crazy blonde I have a passion
I want to talk to her


On the rocks of Meteora
In fresh evenings
We will give a meeting, crazy blonde,
We will exchange kisses


I will sing you many songs
Because I like you very much
Little citizen of Kalabaka, crazy blond
I want you to pay attention to meΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Βασίλης Τσιτσάνης
Василис Цицанис
Basilhs Tsitsanhs

Βίντεο
Στράτος Παγιουμτζής
Стратос Паюмдзис
Stratos Pagioumtzhs

Поделиться: