Στην Καλαμπάκα μια βραδιά

lyrics translation from greek
line by line
by columns
Στην Καλαμπάκα μια βραδιά

Στην Καλαμπάκα μια βραδιά
θα πάω να μεθύσω
γιατί με κάποια τρελή ξανθιά έχω σεβντά
θέλω να της μιλήσω


Στους βράχους τα Μετέωρα
τα δροσερά βραδάκια
το ραντεβού θα δίνουμε, τρελή ξανθιά,
θ’ αλλάζουμε φιλάκια


Πολλά τραγούδια θα σου πω
γιατί πολύ μ’ αρέσεις
Καλαμπακιώτισσα μικρή, τρελή ξανθιά
θέλω να με προσέξεις
To Kalabaka one night

To Kalabaka one night
I will go to get drunk
Because with some crazy blonde I have a passion
I want to talk to her


On the rocks of Meteora
In fresh evenings
We will give a meeting, crazy blonde,
We will exchange kisses


I will sing you many songs
Because I like you very much
Little citizen of Kalabaka, crazy blond
I want you to pay attention to meTranslated by Marina Boronina
В Калабаку одним вечером

В Калабаку одним вчером
Я поеду, чтобы опьянеть
Потому что к одной сумасшедшей блондинке у меня страсть
Я хочу с ней поговорить


На скалах Метеоры
Свежими вечерами
Встречу назначим, сумасшедшая блондинка
Обменяемся поцелуйчиками


Много песен я тебе спою
Потому что очень ты мне нравишься
Калабачанка маленькая, сумасшедшая блондинка
Хочу, чтобы ты обратила на меня вниманиеTranslated by Marina Boronina
Look video, clip and/or listen to audio
Βασίλης Τσιτσάνης
Василис Цицанис
Basilhs Tsitsanhs

Look video, clip and/or listen to audio
Στράτος Παγιουμτζής
Стратос Паюмдзис
Stratos Pagioumtzhs

Поделиться: