Και έχω τόσα να θυμάμαι

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Και έχω τόσα να θυμάμαι
Στίχοι:
Άννα Βίσση
Εκτελεστής:
Άννα Βίσση

Πέρασε καιρός, τι θέλεις;
Τι γυρεύεις από κείνες τις στιγμές που φύγαν;
Κέρνα με καφέ αν θέλεις,
κάνουμε τσιγάρο κι άσε τις κουβέντες να 'ν' απλές,
λιγοστές,
όπως δυο φίλοι που βρεθήκαμε
τυχαία.


Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα:
χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα,
ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα,
κι όλο με ρωτάς πού πήγανε χαμένα.


Πέρασε καιρός, τι θέλεις;
Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα;
Κάνε μου παρέα αν θέλεις,
όχι όμως πολύ μην τύχει και λύγισω και σου πω
"σ' αγαπώ",
κι ύστερα μόνη, τόσο μόνη
πώς θα ζήσω;
И у меня столько есть, чтобы вспоминать
Исполнитель:
Анна Висси

Прошло время, что ты хочешь
Что ты ищешь в тех моментах, что ушли
Угости меня кофе, если хочешь
Закурим сигарету и пусть беседы будут простыми
Малочисленными
Как двое друзей, что встретились
Случайно


И у меня столько есть, чтобы вспомнить, от тебя
Годы, что мы прожили вместе один за одним
Часы безмолвные и вечера влюбленные
И все меня спрашиваешь, куда они пропали


Прошло время, что ты хочешь
Что ты ищешь в золе, чтобы собрать сейчас
Составь мне компанию, если хочешь
Но только не надолго, чтобы не случилось такого, чтобы я поддалась и тебе сказала
"Я люблю тебя",
И потом одинокой, такой одинокой
Как мне прожить?Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
And I have so much to remember
Lyrics:
Anna Vissi
Performer:
Anna Vissi

The time has passed, what you want
What are you looking for in those moments, which went away
Treat me with a coffee, if you want
Let's smoke a cigarette and let our talks be simple
Scanty
As two friends, which are met
Accidentally


And I have so much to remember from you
The years, which we have lived together one by one
Silent hours and loving evenings
And you ask me all the time, where did the get lost


The time has passed, whet do you want
What are you looking in ashes to gather it now
Keep me a company, if you want
But not too much, for not to appear that I bowed and told you "I love you"

And after alone, so alone
How will I live?Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Δίσκοι και συλλογές
Το τραγούδι Και έχω τόσα να θυμάμαι περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δίσκους:

Βίντεο
Άννα Βίσση
Анна Висси
Anna Bissh

Поделиться: