Πρωτομηνιά, Πρωτομηνιά

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Πρωτομηνιά, Πρωτομηνιά

Πρωτομηνιά, πρωτομηνιά
πήρα τους δρόμους παγανιά
να βρω πού πας, ποιό παράθυρο χτυπάς
τώρα που πιά δεν μ' αγαπάς


Πρωτομηνιά, πρωτομηνιά
ψηλή μου δενδρολιβανιά
δεν ήρθες χθες, δε μ' αντάμωσες προχθές
κι είχα τις πόρτες ανοιχτές


Τώρα το δάκρυ κυλάει ακόμη
θολώνει τη ματιά
ήσουν μια σπίθα μικρή στο χώμα
κι έγινες φωτιά
Первый день месяца, первый день месяца

Первый день месяца, первый день месяца
Я вышел на дорог охоту
Чтобы найти, куда ты идешь, в какое окно стучишь
Теперь, когда больше меня не любишь


Первый день месяца, первый день месяца
Высокая моя елка,
Ты не пришла вчера, меня не встретила позавчера
А у меня были двери открыты


Сейчас слеза катится еще
Затуманивает взгляд
Ты была искрой в пыли
И превратилась в пламяΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
First day of month, first day of month
Lyrics:
Nikos Gatsos

First day of month, first day of month
I went to hunt of roads
To fins where do you go, which window do you knock
Now when you don't love me anymore


First day of month, first day of month
My high Christmas tree
You didn't come yesterday, you haven't met me the day before yesterday
And I had doors opened


Now the tear still rolls down
Fogs the sight
You were a spark in the dust
And turned to be the flame.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Μανώλης Μητσιάς
Манолис Митсиас
Manwlhs Mhtsias

Поделиться: