Μάνος Χατζιδάκις

Manos Xatzidakis

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Прилетел северный ветер, прилетел южный ветер
Northern wind came, southern wind came

Μουσική
Любовь, что стала обоюдоострым ножом
Love which became a double-edged knife
Афанасия
Athanasia
Гвоздика за ухом
Carnation behind the ear
Я орел без крыльев
I am an eagle without wings
Чувствительный вор
A sensitive thief
Семь песен я тебе спою
I will sing you seven songs
Солнце, что пропало
Sun, which got lost
Прилетел северный ветер, прилетел южный ветер
Northern wind came, southern wind came
Море широкое
Wide sea
Где-то есть любовь моя
Somewhere my love exists
Кемал
Kemal
В этой лодке
In this boat
Не спрашивай небо
Don't ask the sky
Поговори со мной
Speak to me
Рассветает
It is dawning
Обрыв
Precipice
Цикл C.N.S. V
The C.N.S. Cycle V
Все, что достойно - мгновения
What counts is the moments
Пойдем погуляем по луне
Let's walk on the moon
Первый день месяца, первый день месяца
First day of month, first day of month
Я люблю тебя
I love you
Дом мой, домик мой
My house, my little house
Полярная звезда
North Star
Дети Пирея
Children of Pireus
Море глубоко
The see is deep
Тсамикос
Tsamikos
Принесите мне мандолину
Bring me a mandolin
Бумажная маленькая луна
Paper moon

Στίχοι
Где-то есть любовь моя
Somewhere my love exists
В этой лодке
In this boat
Цикл C.N.S. V
The C.N.S. Cycle V
Дети Пирея
Children of Pireus
Море глубоко
The see is deep
Принесите мне мандолину
Bring me a mandolin
Поделиться:
1