Νιώσε την καρδιά

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Νιώσε την καρδιά
Εκτελεστής:
Τάμτα Γκοντουάτζε

Πόσο πιο πολύ να νιώσω το φιλί
που καίει σαν φωτιά,
στο σώμα μου μαζί
για πες, εσύ τι θες.

Πάλι με ρωτάς πράγματα πολλά.
Ζήσε τη στιγμή και άσε το μετά
θα πω όλα είναι εδώ


Νιώσε την καρδιά φωνάζει σ'αγαπώ
και λέει ψιθυριστά, για σένα είμαι εδώ.
Νιώσε την καρδιά και έλα πιο κοντά.
Δεν ένιωσα ποτέ, ποτέ πιο δυνατά.
Πάρε με αγκαλιά


Σου τα λέει όλα η καρδιά
Φανερά κρυμμένα μυστικά
Παραμύθια και αληθινά,
Σου τα λέει όλα η καρδιά


Είσαι το απόλυτο και δεν συγκρίνεσαι.
Σε 'σένα αφήνομαι και εσύ μου δίνεσαι.
Τα μάτια κλείνουμε και ταξιδεύουμε
και από τα όνειρα το φως που σβήνουμε.


Σε ερωτεύομαι ακόμα μια φορά
σκιά σου γίνομαι και δένομαι σφιχτά
με 'σένα δίπλα μου τι να φοβάμαι πια
τα πάντα έχουμε και ακόμα πιο πολλά.
Почувствуй сердце
Исполнитель:
Тамта Годуадзе

Как мне сильнее почувствовать поцелуй
Который обжигает как огонь
В теле моем вместе
Скажи, ты чего хочешь

Снова ты меня спрашиваешь обо многих вещах
Живи моментом и оставь это на потом
Я скажу, все здесь


Почувствуй, как сердце кричит я люблю тебя
И говорит шепотом, для тебя я здесь
Почувствуй сердце, и подойди ближе
Я никогда не чувствовала, никогда так сильно
Обними меня


Все тебе говорит сердце
Очевидно скрытые тайны
Сказки и правдиво
Все тебе говорит сердце


Ты абсолют и несравненен
Я тебе доверяюсь, и ты мне отдаешься
Глаза закрываем и путешествуем
И из грез свет, что мы выключаем


Я влюбляюсь в тебя еще раз
Тенью твоей становлюсь и привязываюсь крепко
Когда ты рядом со мной, чего мне бояться уже
У нас все есть и еще больше.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Feel the heart
Performer:
Tamta Goduadze

How can I feel the kiss better
Which burns like a fire
In my body together
Tell me, what you want

You ask me again about many things
Live the moment, and leave it for after
I will say, everything is here


Feel the heart cries "I love you"
And tells in a whisper "I'm here for you"
Feel the heart and come closer
I have never felt, never more strong
Embrace me


The heart tells you everything
Clearly hidden secrets
Fairy tales and truly
The heart tells you everything


You are the absolute and incompatible
I leave myself to you and you give yourself to me
We close the eyes and travel
And from the dreams the light, which we turn off


I fall in love with you once again
I become your shadow and become attached tight
With you close to me what to afraid anymore
We have everything and even more.Ευχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Τάμτα Γκοντουάτζε
Тамта Годуадзе
Tamta Gkontoyatze

Поделиться: