Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του
Εκτελεστής:
Σοφία Βέμπο

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του
και τη σκούφια την ψηλή του,
μ' όλα τα φτερά,
και μια νύχτα με φεγγάρι
την Ελλάδα πάει να πάρει,
βρε, το φουκαρά!

Τον τσολιά μας τον λεβέντη
βρίσκει στα βουνά
και ταράζει τον αφέντη
τον μακαρονά.

Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο,
με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω


Ξεκινάει την άλλη μέρα,
μα και πάλι ακούει "Αέρα"
από τον τσολιά,
δρόμο παίρνει και δρομάκι
και πηδάει το ποταμάκι,
ξέρει τη δουλειά.

Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι
από τον τσολιά,
κι όλο στρατηγούς αλλάζει
για να βρει δουλειά.

Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο,
και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω.


Στέλνει ο νέος Ναπολέων
μεραρχίες πειναλέων
στο βουνό ψηλά,
για να βρουν τον διάβολό τους
κι ο στρατός μας αιχμαλώτους
τσούρμο κουβαλά.

Και οι Κένταυροι οι καημένοι,
βρε τι τρομερό,
νηστικοί, ξελιγωμένοι
πέφτουν στο νερό.

Αχ! Γκράτσι, να μη σε δω Γκράτσι,
γιατί σε κάρβουνα αναμμένα έχω κάτσει.


Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους
κι από μας και τους συμμάχους
τρώνε τη κλωτσιά,
και χωρίς πολλές κουβέντες
μπήκαν Έλληνες λεβέντες
μεσ' τη Κορυτσά.

Μέσα στ' Αργυρόκαστρο εμπήκε το χακί
και σημαία κυματίζει τώρα Ελληνική,

Αχ! Τσιάνο, θα σκοτωθώ Τσιάνο,
γιατί σε λίγο και τα Τίρανα τα χάνω.


Και 'πάθαν οι καημένοι
μεγάλη συμφορά,
κι η Ρώμη περιμένει
κι εκείνη τη σειρά.
Надевает Дуче форму свою
Исполнитель:
София Вембо

Надевает Дуче форму свою
И головной убор высокий свой
Со всеми перьями
И одной ночью с луной
Грецию собирается он взять
Хех, бедный

Евзона нашего молодца
Встречает он в горах,
И баламутит он господина
Макаронника

Ах, Чиано, я сойду с ума, Чиано
С евзонами кто мне сказал поссориться


Оправляется он на другой день
Но и снова слышит "Воздух"
От евзона,
В дорогу отправляется и в дорожку
И прыгает через речку,
Знает работу

Получает пули как град
От евзона
И все генералов меняет,
Чтоб найти работу

Ах, Чиано, я сойду с ума, Чиано
И пошли быстро черное, чтобы мне надеть


Шлет новый Наполеон
Дивизии умирающих с голода
В гору высоко
Чтоб попасть им в скверное положение
Чтобы армия наша пленными
Оравой их вела

И Кентавры бедные
Хех, как ужасно
Голодные, с головокружением
Падают в воду

Ах, Граци, чтоб я тебя не видел, Граци
Почему я на уголья горящие сел


Бегут как сумасшедшие в скалах
И от нас и союзников
Получают пинок
И без долгих разговоров
Вошли греческие молодцы
В Корчу

В Аргиокастро вошел хаки
И флаг развевается теперь греческий

Ах, Чиано, я погибну, Чиано,
Потому что скоро и Тирану потеряю.


И испытали, бедные,
Большое несчастье
И Рим ждет
Той же очередиΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Duce puts on his uniform
Performer:
Sofia Vembo

Duce puts his uniform
And his high cap
With all the feathers
And one night with moon
He is going to take Greece
Well, poor

Our evzone braveman
He finds in mountains,
And he (evzone) troubles the master
Macaroni

Ah, Ciano, I will go crazy, Ciano,
Who told me to quarrel with evzones


Next day he sets out
But again he can hear "Air"
From the evzone
He sets out to road and path
Jumps over the small rivers
He knows the work

He gets the bullets like hail
From the evzone
And all the time he changes generals
To find work

Ah, Ciano, I will go crazy, Ciano,
And send me quickly my black (clothes) to wear


The new Napoleon sends
Divisions of famished
High the mountain
For them to find problems
And our army
To bring them captives in a crowd

And poor Centauros
Well, how scaring
Hungry, sick
They fall into the water

Ah, Grazzi, not to see you, Grazzi
Because I sat down on live coals


They rush like crazy to the rocks
And from us and the allies
They take the kick
And without many talks
The Greek brave men entered
The Korce

The khaki entered Argyrocastro
And now the Greek banner flies

Ah, Ciano, I'll die, Ciano
Because soon I will lose Tirana too


And the poor got into
The big trouble
And Rome is waiting
For the same turnΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Σοφία Βέμπο
София Вембо
Sofia Bempo

Поделиться: