Μπορεί να βγω

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Μπορεί να βγω
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Μη ρωτάς τι κάνω απόψε
Από το πρωί που ξέρω εγώ
Πώς θες να δεσμευτώ
Εδώ καίγεται ο κόσμος
Τι να πω που να ’ναι σταθερό
Σε σένα που αγαπώ;


Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω
Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ
Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ
Μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ
Μη μου ζητάς να ορκιστώ
Σ’ αυτόν τον χύμα κόσμο εγώ που ζω
Πώς θες να πω για πάντα σ’ αγαπώ


Αισθάνεσαι για μένα
Τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ
Μα γι’ αύριο πώς να πω
Εδώ μέσα σε μια ώρα
Καταστράφηκε μια χώρα
Τι μπορώ να υποσχεθώ
Σε σένα που αγαπώ;
Может выйду, может, приду
Исполнитель:
Антонис Ремос

Не спрашивай, что делаю сегодня вечером
С утра откуда я знаю
Как ты хочешь, чтобы я связал себя обязательствами
Здесь горит мир
Что сказать, чтобы оно было стабильным,
Тебе, которую люблю.


Может выйду, может, приду
Может уйду и снова приду
Может откроюсь тебе,
Может замкнусь в себе
Не проси меня поклясться
В этом равнодушном мире, где я живу
Как хочешь, чтобы я сказал, что навсегда тебя люблю.


Ты испытываешь чувства ко мне
Тоже самое чувствую и я сейчас
Но о завтра как мне сказать
Здесь за один час
Разрушилась одна страна
Что могу пообещать
Тебе, которую люблю.Автор перевода: Полина Некоз
Maybe I will go out, maybe will I come in
Performer:
Antonis Remos

Don't ask me, what I am doing tonight
In the morning how do I know
How you want me to be bound
Here the world is burning
What to say, for it to be stable
To you, whom I love you


Maybe I will go out, maybe will I come in
Maybe I will go away and will come back again
Maybe I will open myself to you
Maybe I will shrink into myself
Don't ask me to swear
In the careless world, where I'm living
How you want me to say, that I love you forever


You have feelings for me
I feel the same now too
But how to say about tomorrow
Now in one hour
A country has ruined
What can I promise
To you, whom I loveАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться:
2