Μ’ ένα χτύπηµα

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Μ’ ένα χτύπηµα
Εκτελεστής:
Γιάννης Κότσιρας

Πριν αδειάσει το φεγγάρι
Θα ‘χουν όλα πια τελειώσει
Και την παιδική σου πίστη
Θα ‘χω ξαφνικά προδώσει

Και µετά θα τρέµεις µόνη,
Κι όλοι της καρδιάς σου οι δρόµοι
Θα χουν γίνει µαύρη νύχτα
Κι εγώ θα ‘χω µετανιώσει πικρά


Μ’ ένα χτύπηµα στ’ αριστερά
Σµίξαµε οι δύο µας τότε και το ξέρεις
Μ’ ένα χτύπηµα τώρα ξανά
Θέλω να σβήσεις δίχως να υποφέρεις


Κρύβουν πάντα ένα θύµα
Τα τραγούδια της αγάπης
Κι έφτασε ο καιρός για σένα
Ποιον αγάπησες να µάθεις

Θα ‘ρθουν πιο µεγάλοι πόνοι
Αν αργήσω λίγο ακόµη
Αν αργήσω να σ’ αφήσω,
Θα ‘χω όλη την ευθύνη µετά


Όχι άλλη µια
άλλη µια πληγή
ανάµεσά µας
Άλλη µια πληγή
µια πληγή ανοιχτή
µες την καρδιά µας
От одного удара
Исполнитель:
Яннис Котсирас

До того, как опустеет луна
Все уже закончится
И детскую твою веру
Я неожиданно предам

И затем ты будешь дрожать одна
И все сердца твоего дороги
Станут черной ночью
И я раскаюсь горько


От одного удара слева
Слились мы вдвоем тогда, и ты это знаешь
От одного удара сейчас снова
Хочу, чтобы ты погасла, не страдая


Скрывают всегда жертву
Песни любви
И пришло время для тебя,
Кого ты полюбила, узнать

Придут более великие боли
Если я опоздаю еще немного
Если я опоздаю тебя оставить
И будет вся ответственность на мне потом


Только не еще одна
Еще одна рана
Между нами
Еще одна рана
Рана открытая
В сердце нашемАвтор перевода: Марина Боронина
With a hit
Performer:
Yannis Kotsiras

Before the moon get empty
Everything will have already finished
And your child belief
I will have suddenly betrayed

And then you will tremble alone
And all the roads of your heart
Will have turned to black night
And I will have repented bitterly


With a hit from the left
Two of us have blended and you know it
With a hit from the right now again
I want you to vanish without suffering


Always hide a victim
Songs of love,
And the time has come for you
To know whom have you loved

Greater pains will come
If I come a little late
If I am late to leave you
Then I will have all the responsibility


Just not one more
One more wound
Between us
One more wound
Open wound
In our heartАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Γιάννης Κότσιρας
Яннис Котсирас
Giannhs Kotsiras

Поделиться:
2