Όταν σε ρωτήσανε

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Όταν σε ρωτήσανε
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Αν κάποιοι φίλοι μ’ αγαπούνε
και λίγο νοιάζονται για μένα
θέλω μπροστά μου να ορκιστούνε
θέλω μπροστά μου να ορκιστούνε
ότι ποτέ δεν θα σου πούνε
πως καταστρέφομαι για σένα


Όταν σε ρωτήσανε
μια φορά για μένανε
είπες "για μισό λεπτό
στάσου πώς τον λέγανε"

σαν να μη θυμήθηκες
ή να μ’ απαρνήθηκες
ή να παραδόθηκες
στον εγωισμό

σαν να μη γεννήθηκα,
σαν να μη σε φίλησα
σαν να μη σου χάρισα
έναν ουρανό


Κι αυτοί οι άγνωστοι στο δρόμο
που ψιθυρίζουνε για μένα
ας παν να πουν σ' όλο τον κόσμο
ας παν να πουν σ' όλο τον κόσμο
πως με στα δάκρυά μου λιώνω
μόνο να μην το πουν σ' εσένα
Когда тебя спросили
Исполнитель:
Антонис Ремос

Если какие-нибудь друзья меня любят
И немного беспокоятся обо мне,
Хочу, чтобы передо мной поклялись
Хочу, чтобы передо мной поклялись
Что никогда тебе не скажут
Что я погибаю по тебе


Когда тебя спросили
Один раз обо мне
Ты сказала "на минутку,
Постой, как его звали"

Словно ты не вспомнила
Или от меня отказалась
Или отдалась
Эгоизму

Словно я не рождался
Словно я тебя не целовал
Словно тебе не дарил
Небо


И эти неизвестные на улице
Что шепчутся обо мне
Если собираются сказать всему миру
Если собираются сказать всему миру
Что в слезах своих я таю
Лишь пусть это тебе не говорятАвтор перевода: Марина Боронина
When they asked you
Performer:
Antonis Remos

If some friends that love me
And care a little about me
I want them to swear in front of me
I want them to swear in front of me
That they will never tell you
That I ruin myself for you


When they asked you
Once about me
You said - half a minute
Wait, what was his name?

As if you didn't remember me
Or you had rejected me
Or you had given yourself
To selfishness

As if I had not been born
As if Ι had not kissed you
As if Ι had not given you
The sky


And these strangers in the street (on the road)
That whisper about me
If they are going to say to whole the world
If they are going to say to whole the world
That I melt in tears
Let them not to tell this to you onlyАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: