Ύμνος εις την Ελευθερίαν (ελληνικός ύμνος)

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Ύμνος εις την Ελευθερίαν (ελληνικός ύμνος)
Εκτελεστής:
Χορωδία

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βια μετράει την γη.


Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
Гимн Свободе (гимн Греции)
Исполнитель:
Хор

Я узнаю тебя по лезвию
Сабли страшному,
Я узнаю тебя по облику,
Что спешно меряет землю.


Из костей извлеченная
Греков святых
И как прежде возмужалая
Здравствуй, о здравствуй, Свобода!Автор перевода: Марина Боронина
Hymn to Liberty (Greek anthem)
Performer:
Choir

I recognize you from the frightening cutting edge
Of the sword,
I recognize you from the sight
Which in haste paces the earth.


Risen from the holy bones
Of the Greeks
And valliant as before
Hail, o hail, Liberty!Автор перевода: Марина Боронина
Примечания
Вариант Р. Киплинга:

We knew thee of old,
O, divinely restored,
By the lights of thine eyes,
And the light of thy Sword.


From the graves of our slain,
Shall thy valour prevail,
As we greet thee again,
Hail, Liberty! Hail!
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χορωδία
Хор
Xorwdia

Поделиться:
7
4
1