Ουρανέ μου

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Ουρανέ μου
Εκτελεστής:
Πασχάλης Τερζής

Την πόρτα ουρανέ μου σου χτυπάω
εσένα που 'χεις δει τόσα πολλά
ν' ακούσεις την καρδιά μου σου ζητάω
που δίχως λόγο τώρα πια χτυπά


Αγάπησα, αγάπησα
με όλη την ψυχή
και κοίτα πώς σκοτείνιασα λες κι έγινα εσύ
τ' αστέρια μου της χάρισα
τον ήλιο τη βροχή μου
κι εκείνη μ' άφησε ουρανέ να ζω ζωή μισή


Την πόρτα ουρανέ μου λέω να κλείσω
ποτέ μου πια να μην τη θυμηθώ
ποτέ μου πια να μην ξαναγαπήσω
στο άπειρο του χρόνου να χαθώ
Небо мое
Исполнитель:
Пасхалис Терзис

В дверь, небо мое, твою стучу,
Тебе, что видело так много,
Чтобы ты услышало сердце мое, тебя прошу,
Которое без причины теперь уже стучит.


Полюбил я, полюбил я,
Всей душой,
И смотри, как я померк, как будто стал тобой,
Звезды свои ей я подарил,
Дождь и солнце свое,
И она оставила меня, небо, жить жизнь половину.


Дверь, небо мое, я говорю, закрою,
Никогда больше чтобы ее не вспомнить,
Никогда больше чтобы ее не полюбить снова,
В бесконечности времени чтобы сгинуть.Автор перевода: Марина Боронина
My heaven
Performer:
Paschalis Terzis

I knock your door, my heaven
Your, who have seen so much
For you to hear my heart, I ask you,
Which beats without reason now


I fell in love with her, I fell in love with her
With all my heart
And look, how I darkened, like if I became you
I have given her my stars
My sun and rain
And she left me, heaven, for me to live half life


I decide to close the door, my heaven
For not to remember her again in my life
For not to love her again in my life
To become lost in the infinity of the timeАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Небо мое (Ουρανέ μου) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Πασχάλης Τερζής
Пасхалис Терзис
Pasxalhs Terzhs

Поделиться: