Το μοιρολόι

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Το μοιρολόι
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Με γέ-
Καλέ με γέ-
Με γέλασαν
Καλέ με γέ-
Με γέλασαν τα πουλιά
Καλέ με γέλασαν τ’αηδόνια
Με γέλασαν καλέ τ’αηδόνια


Μού’παν μού’παν δεν θα πεθάνω
Καλέ μού’παν δεν θα πεθάνω
Ωχ με γέλασαν
Κι έφτιαξα σπίτι στο βουνό
Πολύ ψηλά από τ’άλλα
Στην απάνω γειτονιά
Στο παραθύρι στέκομουν
Τον κάμπο κι αγναντεύω
Ωχ με γέλασαν


Βλέπω τον χάρο κι έρχεται
Έρχεται να με πάρει
Καβάλα μάνα μου έρχεται
Μαύρο σε μαύρο άτι
Μανούλα μου έρχεται


Έρχεται μάνα μου έρχεται
Έρχεται να με πάρει
Μανούλα μου έρχεται έρχεται
Ο χάρος να με πάρει
Μανούλα μου έρχεται
Плач
Исполнитель:
Димитра Галани

Меня осме-
Добрый человек, меня осме-
Меня осмеяли
Добрый человек, меня осме-
Меня осмеляи птицы
Добрый человек, меня осмеяли соловьи
Меня осмеяли, добрый человек, соловьи


Мне сказали, мне сказали, что я не умру
Добрый человек, мне сказали, что я не умру
Ох, меня осмеяли
И я построил дом на горе
Намного выше других
Сверху в районе
У окна я стоял
Равниной и я любуюсь
Ох, меня осмеяли


Вижу смерть, и она приближается
Приближается, чтобы меня взять
Верхом, мама моя, приближается
Черная на черном жеребце
Мамочка моя, приближается


Приближается, мама моя, приближается
Приближается, чтобы меня взять
Мамочка моя, приближается, приближается
Смерть, чтобы меня взять
Мамочка моя, приближаетсяАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Плач (Το μοιρολόι) вошла в следующие альбомы:

Поделиться: