Πιο κοντά

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πιο κοντά
Μουσική:
Εκτελεστής:
Κώστας Μαρτάκης

Πιο κοντά, έλα κοντά
πιο κοντά, έλα κοντά


Έχεις κάτι που εγώ τρελά γυρεύω
έλα κράτα με σφιχτά, ξέχνα το μετά
απλά αφήσου με τα μάτια σου κλειστά


Πιο κοντά, έλα κοντά


Αν θέλεις κάτι αυτή είναι η στιγμή
έλα κοντά μου, πιο κοντά μου και
ψιθύρισε το, πες το μου στ' αφτί
έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου, ναι
Εγώ για σένα ξεπερνάω κάθε μου ντροπή
και μη διστάσεις, μα ζήτα μου κι εσύ
τι θέλεις, τι θέλεις, τι;


Πιο κοντά, έλα κοντά


Καίει η βραδιά το κορμί μου ξαφνικά
σβήσε τώρα εσύ τη φωτιά.
Έλα σε μένα σου φωνάζω δυνατά
θέλω να πάρω και να δώσω τα φιλιά


Πιο κοντά, έλα κοντά
πιο κοντά, έλα κοντά


Αν θέλεις κάτι αυτή είναι η στιγμή
έλα κοντά μου, πιο κοντά μου και
ψιθύρισε το, πες το μου στ' αφτί
έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου, ναι
Εγώ για σένα ξεπερνάω κάθε μου ντροπή
και μη διστάσεις, μα ζήτα μου κι εσύ
τι θέλεις, τι θέλεις, τι;


Και μου γελάς και στα χείλη με φιλάς
κι ανεβαίνουμε κι οι δυο ψηλά.
Μείνε εδώ κοντά μου, ναι, μείνε εδώ κοντά μου
θα σπάσει η καρδιά μου, σε σε σε θέλω τόσο


Αν θέλεις κάτι αυτή είναι η στιγμή
έλα κοντά μου, πιο κοντά μου και
ψιθύρισε το, πες το μου στ' αφτί
έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου, ναι


Αν θέλεις κάτι αυτή είναι η στιγμή
έλα κοντά μου, πιο κοντά μου και
ψιθύρισε το, πες το μου στ' αφτί
έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου, ναι
Εγώ για σένα ξεπερνάω κάθε μου ντροπή
και μη διστάσεις, μα ζήτα μου κι εσύ
τι θέλεις, τι θέλεις, τι;
Ближе
Музыка:
Исполнитель:
Костас Мартакис

Ближе, подойди ближе
Ближе, подойди ближе


У тебя есть что-то, что я безумно ищу
Давай, держи меня крепко, забудь "потом"
Просто доверься с глазами своими закрытыми


Ближе, подойди ближе


Если хочешь чего-то, это тот самый момент
Подойди ближе ко мне, ближе ко мне и
Прошепчи это, скажи мне это на ухо
Подойди ближе ко мне, в объятье мое, да
Я для тебя преодолеваю любое свое смущение
И не сомневайся, но проси меня и ты
Что ты хочешь, что ты хочешь, что


Ближе, подойди ближе


Сжигает вечер тело мое внезапно
Погаси сейчас ты огонь
"Войди в меня" тебе я кричу кромко
Я хочу взять и дать поцелуи


Ближе, подойди ближе
Ближе, подойди ближе


Если хочешь чего-то, это тот самый момент
Подойди ближе ко мне, ближе ко мне и
Прошепчи это, скажи мне это на ухо
Подойди ближе ко мне, в объятье мое, да
Я для тебя преодолеваю любое свое смущение
И не сомневайся, но проси меня и ты
Что ты хочешь, что ты хочешь, что


И ты мне улыбаешься, и в губы меня целуешь
И мы поднимаемся оба высоко
Останься здесь рядом со мной, да, останься здесь рядом со мной
Разобьется сердце мое, тебя тебя тебя я хочу так сильно


Если хочешь чего-то, это тот самый момент
Подойди ближе ко мне, ближе ко мне и
Прошепчи это, скажи мне это на ухо
Подойди ближе ко мне, в объятье мое, да


Если хочешь чего-то, это тот самый момент
Подойди ближе ко мне, ближе ко мне и
Прошепчи это, скажи мне это на ухо
Подойди ближе ко мне, в объятье мое, да
Я для тебя преодолеваю любое свое смущение
И не сомневайся, но проси меня и ты
Что ты хочешь, что ты хочешь, чтоАвтор перевода: Марина Боронина
Closer
Music:
Performer:
Kostas Martakis

Closer, come closer
Closer, come closer


You have something that I look madly for
Come hold me tight, forget about "later"
Just yield yourself with your eyes closed


Closer, come closer


If you want something, that is the moment
Come close to me, closer to me and
Whisper it, tell it to my ear
Come close to me, in my embrace, yes
I overcome every shyness for you
And don't hesitate, but ask me also
What do you want, what do you want, what


Closer, come closer


The night burns my body suddenly
Extinguish now the fire
"Come to me I" shout to you loudly
I want to take and give the kisses.


Closer, come closer
Closer, come closer


If you want something, that is the moment
Come close to me, closer to me and
Whisper it, tell it to my ear
Come close to me, in my embrace, yes
I overcome every shyness for you
And don't hesitate, but ask me also
What do you want, what do you want, what


And you smile to me, and you kiss me on the lips
Αnd we both rise high
Stay here close to me, yes, stay here close to me
My heart will break, i want you you you so much


If you want something, that is the moment
Come close to me, closer to me and
Whisper it, tell it to my ear
Come close to me, in my embrace, yes


If you want something, that is the moment
Come close to me, closer to me and
Whisper it, tell it to my ear
Come close to me, in my embrace, yes
I overcome every shyness for you
And don't hesitate, but ask me also
What do you want, what do you want, whatАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Ближе (Πιο κοντά) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Κώστας Μαρτάκης
Костас Мартакис
Kwstas Martakhs

Поделиться:
1