Πόσο δύσκολο είναι

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πόσο δύσκολο είναι
Στίχοι:
Νινή Ζαχά
Μουσική:
Νινή Ζαχά
Εκτελεστής:
Αλέκα Κανελλίδου

Πόσο δύσκολο είναι
να είσαι γυναίκα
πόσο δύσκολο είναι
Όταν φταις μια φορά
να πληρώνεις για δέκα
πόσο δύσκολο είναι

Και αυτό, θεέ μου αυτό,
μέχρι πότε θα γίνεται αυτό


Όλοι ξέρουν να λένε
πως οι άνδρες δεν κλαίνε
ούτε μόνοι όταν μείνουν
Μα πώς να κλάψουνε οι άνδρες
αφού όλο το κλάμα
στις γυναίκες τ' αφήνουν

Και αυτό, θεέ μου αυτό,
μέχρι πότε θα γίνεται αυτό


Μέχρι πότε θ' αντέχουμε
στη σιωπή
Μέχρι πότε η αλήθεια
θα 'ναι ντροπή
Μέχρι πότε θα 'ναι τάχα
αυτοί μονάχα οι δυνατοί


Πόσο δύσκολο είναι
να θες να πεις όχι
και να λες δειλά ίσως
Πόσο δύσκολο είναι
την τόση σου αγάπη
να στην κάνουνε μίσος

Και αυτό, θεέ μου αυτό,
μέχρι πότε θα γίνεται αυτό
Как сложно
Слова:
Нини Заха
Музыка:
Нини Заха
Исполнитель:
Алека Канеллиду

Как сложно
Быть женщиной
Как сложно
Когда ты виновата один раз,
Платить за десять
Как сложно

И это, Боже мой, это
Доколе это будет


Все горазды говорить
Что мужчины не плачут
Даже одни когда остаются
Но как заплакать мужчинам
Если весь плач
Женщинам они оставляют

И это, Боже мой, это
Доколе это будет


Доколе мы будем держаться
В тишине
Доколе правда
Будет стыдом
Доколе будет считаться, что
Они лишь сильные


Как сложно
Хотеть сказать "нет"
И говорить робко "возможно"
Как сложно, когда
Такую твою любовь
Тебе превращают в ненависть

И это, Боже мой, это
Доколе это будетАвтор перевода: Марина Боронина
How hard is
Lyrics:
Nini Zaha
Music:
Nini Zaha
Performer:
Aleka Kanellidou

How hard is
To be woman
How hard is
When you are to blame once
To pay for ten
How hard is

And this, my God, this
Until when this will happen


Everybody is good at saying
That men do not cry
Even when they stay alone
But how can men cry
If whole the crying
They leave to women

And this, my God, this
Until when this will happen


Until when we will endure
In the silence
Until when the truth
Will be shame
Until when it will be quasi
They only are strong


How hard is
To want to say "no"
And to say "maybe"
How hard is, when
Such your love
They turn for you into hate

And this, my God, this
Until when this will happenАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αλέκα Κανελλίδου
Алека Канеллиду
Aleka Kanellidoy

Поделиться: