Πες μου τι έγινε

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Πες μου τι έγινε
Εκτελεστής:
Στέλιος Ρόκκος

Από παιδί βιαζόμουνα
μια αγάπη ονειρευόμουνα να ζήσω
από παιδί βιαζόμουνα
μια αγάπη ονειρευόμουνα

μια αγάπη τόσο δυνατή
σαν θάνατο και σαν αρχή να ζήσω
σε ήξερα, σε ήξερα, σε ήξερα
πριν σε γνωρίσω


Πες μου τι έγινε και
πήγε μια αγάπη χαμένη
πες μου τι έγινε και
μοιάζουμε τώρα δυο ξένοι
πες μου τι έγινε και
δεν με κοιτάζεις στα μάτια
πες μου τι έγινε και
έγιναν όλα κομμάτια


Αν δεν είσαι εκείνη
δεν με ενδιαφέρει
θα ξαναέρθει η αγάπη
εκείνη ξέρει
πάντα βρίσκει το δρόμο
θα βρει κι εμένα
εσύ πλέον ανήκεις
στα περασμένα


Από παιδί βιαζόμουνα
μια αγάπη ονειρευόμουνα να ζήσω
σε ήξερα – σε ήξερα σε ήξερα
πριν σε γνωρίσω
Скажи мне, что случилось
Исполнитель:
Стелиос Роккос

С детства я торопился
Любовь мечтал прожить
С детства я торопился
О любви мечтал

Любовь, такую сильную
Как смерть и как начало, пережить
Я тебя знал, я тебя знал, я тебя знал
До того, как с тобой познакомился


Скажи мне, что случилось и
Любовь пропала
Скажи мне, что случилось и
Мы похожи на двух незнакомцев
Скажи мне, что случилось и
Ты мне не смотришь в глаза
Скажи мне, что случилось и
Превратилось все в куски


Если ты не та,
Меня не интересует
Снова придет любовь
Она знает
Всегда находит дорогу
Найдет и меня
Ты уже принадлежишь
Прошлому


С детства я торопился
Любовь мечтал прожить
Я тебя знал, я тебя знал, я тебя знал
До того, как с тобой познакомилсяАвтор перевода: Марина Боронина
Tell me what happened
Performer:
Stelios Rokkos

I was in hurry from little up
I was dreaming to live a love
I was in hurry from little up
I was dreaming about a love

Such a strong love
As death and as beginning to experience
I knew you, I knew you, I knew you
Before I met you


Tell me what happened and
A love got lost
Tell me what happened and
We resemble two strangers
Tell me what happened and
You don't look to my eyes
Tell me what happened and
All turned to pieces


If you not that
It doesn't interest me
Love will come again
It knows
It always finds the way
It will find me as well
You almost belong
To the past


I was in hurry from little up
I was dreaming to live a love
I knew you, I knew you, I knew you
Before I met youАвтор перевода: Марина Боронина
Альбомы и сборки
Песня Скажи мне, что случилось (Πες μου τι έγινε) вошла в следующие альбомы:

Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Στέλιος Ρόκκος
Стелиос Роккос
Stelios Rokkos

Поделиться:
8