Δρόμος φωτιάς

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Δρόμος φωτιάς
Εκτελεστής:
Χορωδία

Αίμα από το αίμα σου
γέννημα και θρέμμα σου
αρχαίοι χοροί λόγοι κρυφοί
ψαλμοί βυζαντινοί


Ζωή φωτιά κι ανάσταση
φυλή σε άλλη διάσταση
μητέρα μου αληθινή
Ελλάδα μου είσαι συ
Дорога огня
Исполнитель:
Хор

Кровь от крови твоей
Детище и плод твой
Древние танцы, слова тайные
Псалмы византийские


Жизнь огонь и воскрешение
Род в другом измерении
Мать моя истинная
Эллада моя тыАвтор перевода: Марина Боронина
Road of fire
Performer:
Choir

Blood from your blood
Born and bred of you
Ancient dances, secret words
Byzantine psalms


Life fire and resurrection
Nation in another dimension
My true mother
My Greece it is youАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Χορωδία
Хор
Xorwdia

Поделиться: