Αν

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Αν
Εκτελεστής:
Δήμητρα Γαλάνη

Αν μια στιγμή μπορεί
να τα αλλάξει όλα
μ’ ένα βλέμμα, μ’ ένα φιλί
Αν μια λέξη αρκεί
απ’τα δύο σου χείλη
το φως να ντυθεί


Μέσα μου σε ζούσα
να σε βρω αργούσα
κι έτσι αργούσε κι η ζωή
Τα μικρά μετρούσα
μα ήρθες εσύ
Πως μου `λειψες τόσο
μείνε να νιώσω
Σ’ αγαπούσα πριν μας δω μαζί


Μοναξιά μου, καρδιά μου εσύ
Συντροφιά μου και νύχτα μου εσύ
Σ’ αγαπούσα πριν μας δω μαζί
Если
Исполнитель:
Димитра Галани

Если один момент может
Изменить все
Одним взглядом, одним поцелуем
Если одного слова достаточно
Из губ твоих
Чтобы светом одеться


Внутри себя я тобой жила
Найти тебя опаздывала
И так опаздывала и жизнь
Малое считала
Но пришел ты
Как тебя мне так не хватало
Останься, чтобы я почувствовала
Я любила тебя до того, как увидела нас вместе


Одиночество мое, сердце мое ты
Компания моя и ночь моя ты
Я любила тебя до того, как увидела нас вместеАвтор перевода: Марина Боронина
If
Performer:
Dimitra Galani

If one moment can
Change everything
With one glance, with one kiss
If one word is enough
From your lips
To be dressed in the light


I lived you inside me
I was late to find you
And the life was late in this way
I counted the little
But you came
How I was missing you so
Stay for me to feel
I had been loving you before I saw us together


My loneliness, my heart you are
My company and my night you are
I had been loving you before I saw us togetherАвтор перевода: Марина Боронина
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Δήμητρα Γαλάνη
Димитра Галани
Dhmhtra Galanh

Поделиться:
2
2