Τέρμα η ιστορία

перевод песни с греческого языка
построчно
тексты рядом
Τέρμα η ιστορία
Μουσική:
Εκτελεστής:
Αντώνης Ρέμος

Δε σου ζητάω κάτι
Σου επιστρέφω την αγάπη
Ήταν η πιο μεγάλη ήττα
Κι αν έχω να ζητήσω
είναι τον εαυτό μου τώρα πίσω
Να κρατηθώ για να σωθώ


Τέρμα η ιστορία
Η αγάπη τώρα τέρμα
Σου `χα αδυναμία
απ’ το δάκρυ ως το τέρμα
Τέρμα όμως τώρα η καρδιά
Θα μιλήσει η λογική
όλα γύρω μου φωνάζουν "φύγε"


Δε θέλω αναμνήσεις
Γιορτές και εκδρομές και δύσεις
Πάρ’ τες σαν ανοιγμένες κάρτες
Μια μνήμη να μη μείνει
γιατί η αγάπη σου ήταν χέρι
που πνίγει όποιον τολμάει
να σ’ αγαπάει


Τέρμα η ιστορία
Η αγάπη τώρα τέρμα
Σου `χα αδυναμία
απ’ το δάκρυ ως το τέρμα
Τέρμα όμως τώρα η καρδιά
Θα μιλήσει η λογική
Έσπασαν όσα μας ένωσαν
Κι απ’ τα κομμάτια αγάπη μου φεύγω
Конец истории
Музыка:
Исполнитель:
Антонис Ремос

Я не прошу тебя о чем-то
Я возвращаю тебе любовь
Это было самое большое поражение
И если у меня и есть, что попросить -
То это самого себя сейчас обратно
Я сдержусь, чтобы спастись


Конец истории
Любви теперь конец
К тебе у меня была слабость
От слезы до конца
Конец, однако, сегодня сердцу
Будет говорить логика
Все вокруг меня кричит "уходи"


Я не хочу воспоминаний,
Праздников и прогулок и закатов
Забирай их, как открытые карты
Память чтобы не осталась,
Потому что любовь твоя была рукой,
Что душит того, кто осмеливается
Тебя любить


Конец истории
Любви теперь конец
К тебе у меня была слабость
От слезы до конца
Конец, однако, сегодня сердцу
Будет говорить логика
Сломано все то, что нас объединило
И от обломков, любовь моя, ухожуАвтор перевода: Марина Боронина
End to the story
Music:
Performer:
Antonis Remos

I don't ask you for something
I return the love to you
It was the most great defeat
And if I have (something) to ask
It is (to return) myself now back
I will restrain myself to save myself


End to the story
End to the love now
I had a weak spot for you
From the tear up to the end
Nevertheless, end of the heart now
The logics will speak
Everything around me shouts "go away"


I don't want memories
Celebrations and outgoings and sunsets
Take them as opened cards
For a memory not to remain
Because your love was a hand
Which hand suffocates everyone, who dares
To love you


End to the story
End to the love now
I had a weak spot for you
From the tear up to the end
Nevertheless, end of the heart now
The logics will speak
Everything, what joined us, is broken
And I go away from the splinters, my loveАвтор перевода: Марина Боронина
Примечания
Оригинал - итальянская песня: Nek - Lascia Che Io Sia
Посмотреть видео, клип и/или прослушать аудио
Αντώνης Ρέμος
Антонис Ремос
Antwnhs Remos

Поделиться: