Γιάννης Χαρούλης


Giannhs Xaroulhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία
Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Пометил Бог
God marked
Давай, возьми меня
Come take me
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Вся моя жизнь
My whole life
Пчелы
Bees
Малая родина
Minor motherland
Принцесса
Princess
Дикие птицы
Wild birds
Дверь я открываю вечером
I open the door tonight
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
A thousand myriad waves