Γιάννης Χαρούλης

Giannhs Xaroulhs

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Будь проклят(а)
Damn you
Пометил Бог
God marked
Давай, возьми меня
Come take me
Чувствительный вор
A sensitive thief
У меня есть кафе
I have a coffee-house
Вся моя жизнь
My whole life
Я горю и медленно таю
I am burning and slowly melting
Я горю, я горю
I'm burning, I'm burning
Эллада, матушка моя
Greece, my mother
Пчелы
Bees
Малая родина
Minor motherland
Принцесса
Princess
Дикие птицы
Wild birds
Дверь я открываю вечером
I open the door tonight
Тысяча десятков тысяч волн вдалеке от Айвалыка
A thousand myriad waves
По-раздельности
Separately
Поделиться: