Λέο Λέανδρος

Leo Leandros

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία

Μουσική για τα τραγούδια των δίσκων

Μουσική
Воспоминания
Memories
Эй, Казанова
Hey, Casanova
Ты такой одинокий
You have so much loneliness
Я живу в твоей тени
I live in your shadow
Жизнь прекрасна
Life is beautiful
Придет день
A day will come
Однажды в апреле
A day of April
Только ты
Only you
Скажи мне, куда ты идешь
Tell me where do you go
Куда вы идете, поезда
Where are you going, trains
Погибшая любовь
Lost love
Поделиться: