Μια μέρα τ΄ Απρίλη

μετάφραση του τραγουδιού από τα ελληνικά
ανά γραμμή
πλήρες κείμενο
Μια μέρα τ΄ Απρίλη
Μουσική:
Λέο Λέανδρος
Εκτελεστής:
Βίκυ Λέανδρος

Μια μέρα του Απρίλη
γινήκαμε φίλοι
τα όμορφα μάτια σου
τραγούδια βιολετιά
Κι ο Μάης που μπήκε
κοντά σου με βρήκε
ν’ανάβω στα χέρια σου
σαν άστρο στη νυχτιά


Σ’αγαπάω το φωνάζω
να το μάθουνε σ’όλη τη γη
σ’αγαπάω σε θαυμάζω
στη σκιά σου θα ζω κι όπου βγει

Σ’αγαπάω γιατί ξέρεις
να μιλάς ν’αγαπάς να φιλάς
σ’αγαπάω γιατί ξέρεις
σαν παιδί στη ζωή να γελάς


Γυμνό καλοκαίρι
κι εμείς χέρι χέρι
στα ίδια τα κύματα στις ίδιες αμμουδιές
κι οι μέρες περνάνε
χωρίς να γυρνάνε την πρώτη μας άνοιξη
που ανθίζει τις καρδιές
Однажды в апреле
Исполнитель:
Вики Леандрос

Однажды в апреле
Мы стали друзьями
Красивые глаза твои
Песни фиолетовые
И мая, что настал
Рядом с тобой меня обнаружил -
Я горю в руках твоих
Как звезда в ночи


Я люблю тебя, я это кричу
Чтобы об этом узнали на всей земле
Я люблю тебя, я тобой восхищаюсь
В тени твоей я буду жить, и будь, что будет

Я люблю тебя, потому что ты умеешь
Говорить, любить, целовать
Я люблю тебя, потому что ты умеешь
Как ребенок в жизни смеяться


Нагое лето
И мы - рука в руке -
В тех же волнах, на тех же пляжах
И дни идут,
Не возвращая нам первой нашей весны,
Которая заставляет расцветать сердцаΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
A day of April
Performer:
Vicky Leandros

One day of April
We became friends
Your beautiful eyes
Violet songs
And May, which had come
Has found me close to you
Shining in your hands
Like a star in the night


I love you, I shout it
For everybody on earth to know it
I love you, I admire you
I will live in your shadow, and wherever it goes

I love you, because you know (how)
To speak, to love, to kiss
I love you, because you know (how)
To laugh to the life as a child


Naked summer
And we - hand in hand
In the same waves, on the same shores
And the days pass by
Without returning our first spring
Which makes the hearts to blossomΕυχαριστούμε για τη μετάφραση την Μαρίνα Μπορόνινα
Βίντεο
Βίκυ Λέανδρος
Вики Леандрос
Viky Leandros

Поделиться: