Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου

Eutyxia Papagiannopoulou

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Τραγούδια
Мне сломали багламас
They have broken my baglamas

Στίχοι
Если любовь - преступление
If the love is crime
Поздно, уже поздно
It is late, it is already late
Две двери у жизни (Последний мой вечер)
Life has two doors (My last evening)
Я орел без крыльев
I am an eagle without wings
Мандубала (Мадхубала)
Mandoubala
Мечта ложная
Illusory dream
Прошедшие мои любови
My passed loves
Словно сегодня мы расстались
Like today we splitted
На столе, за которым я пью
On the table, where I drink
Поделиться: