Δημήτρης Κοντόπουλος

Dhmhtrhs Kontopoulos

κατάλογος τραγουδιών με μεταφράσεις, βιογραφία, δισκογραφία


Στίχοι των τραγούδιών δίσκους

Μουσική
Переворот
Overturn
Улыбнись
Smile
Бывают моменты
There are moments
Тебя только
Only you
Любовь подходит к концу
The love comes to the end
Ты пришла
You came
И я хочу тебя
And I want you
Сделай так, чтобы я тебя не полюбил
Make me not to love you
Цветы
Flowers
Но этого недостаточно
But it is not enough
Единственная или ни одной
One or noone
Почувствуй, что я хочу
Feel what I want
Мы вдвоем
We the two
Все вокруг тебя вертится
Everything turns around you
Все я разрушу
I will ruin everything
Пока ты будешь у мира
As long as the world has you
Безрассудно
Hasty
Скажи мне, что чувствуешь
Tell me what do you feel
Сколько тысяч лет
How many thousands of summers
Со стеной
With a wall
Километры все
All the kilometers
Сейчас я остаюсь в живых
Now I stay alive

Στίχοι
Скажи мне, что чувствуешь
Tell me what do you feel
Поделиться: